Hvad er synstræning ?

En dreng går på en lav bom og tester balanceevnen samtidig med at han holder et papir lige så en kugle ikke falder ned

Synstræning


Synstræning er træning og udvikling af øjets muskler samt fokusering og samarbejdet mellem øjnene.

Det er ikke alene øjnene du træner. Men også motorikken, hvor du træner kropsbevidstheden og kropskoordinering med balance og visualisering for at opnå større koncentration og indlæringsevne.

Optometrisk synstræning er et øvelsesprogram der er sammensat specielt og forberedt til den enkelte – for at forbedre de synsmæssige funktioner og præstationer.


Hvor hjælper synstræning ?

Utilstrækkeligt udviklede øjenfølgebevægelser
Nedsat evne til at bruge begge øjne samtidigt
Skele tilstande
Dovent øje (amblyopi)
Fokuseringsproblemer
Problemer af indlæringsmæssig karakter
Sensoriske og motoriske synsproblemer
En skolepige får testet øjnenes bevægelser samtidig med at hun læser i en bog

Ved synstræning opnår du

Fiksering – øjendrejning mod samme sted
Bedre afstandsbedømmelse – især i trafikken
Orienteringsevne – at danne overblik
Bedre balance
Hurtigere læsehastighed
Ingen fejllæsninger
Husker bedre det læste
Visualisering – evnen til at tænke og huske det læste i billeder
Mere overskud sidst på dagen
Større udholdenhed ved nærarbejde
Bedre sportspræstationer
Mindre eller ingen hovedpine, træthed og svimmelhed